Veelgestelde vragen

Successiedossier

Binnen de 4 maanden na het overlijden dient u een aangifte te doen van de successie.  U dient daarbij aan te geven wat het vermogen was van de overledene verminderd met de kosten die afgetrokken worden alvorens de successierechten (= te betalen erfenisbelasting) betaald worden.

Het vermogen van de overledene kan neerkomen op het schatten van het vastgoed, bijvoorbeeld de eigen woning, de bedragen op zichtrekeningen, spaarrekeningen, verzekeringen, kasbons en andere  beleggingsprodukten.

Kosten die in mindering worden gebracht zijn onder meer ziekenhuiskosten, rusthuiskosten, begrafeniskosten, kosten rouwtafel, concessie, grafsteen…

Op basis van het vermogen, samenlevingsvorm (bv. huwelijkscontract, wettelijk samenwonend, alleenstaand…) en de gezinssamenstelling wordt dan de successie berekend.

Wie kan deze aangifte doen ?

U kan deze documenten zelf invullen, de notaris kan dit voor u doen, een boekhouder of bankier…  Naar gelang de complexiteit van het dossier laat u zich het best adviseren door mensen gespecialiseerd in deze materie. Wij kunnen u steeds een aantal goede contactpersonen bezorgen.

Terug naar het overzicht

Uitvaart verzorgen

Een uitvaart is een belangrijk onderdeel van het rouwproces. Het voorbereiden en uitvoeren moet dan ook met de nodige zorg gebeuren.

Contacteer ons vrijblijvend

Wat te doen bij overlijden?

Een praktische checklist van de belangrijkste zaken die direct na een overlijden geregeld moeten worden.

Meer informatie

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord